Rezerwacja: tel. 22 10 11 616
tel. 22 10 11 616
    Zaloguj

DIGITALIZACJA

TEATR

Teatr Syrena, który w ubiegłym roku obchodził 70-lecie istnienia, ma niezwykle bogate i różnorodne archiwum. W swoich zbiorach posiada tak zabytkowe materiały, jak pierwsze programy towarzyszące premierowym spektaklom satyrycznym (przygotowywanym przez zespół Jerzego Jurandota  jeszcze w Łodzi, tuż po wojnie), a także kilkadziesiąt tysięcy zdjęć (z czego znaczna część autorstwa tak wybitnych fotografików jak Edward Hartwig czy Tadeusz Kubiak), scenariusze (będące świadectwem swego czasu, bo często noszące pieczęcie cenzorskie), plakaty, projekty scenograficzne, wycinki prasowe. Archiwum było przez lata bardzo pieczołowicie i systematycznie prowadzone, a kolejnym krokiem w rzetelnym systemie dokumentowania historii Syreny jest rozpoczęcie digitalizacji naszych zbiorów. Tym bardziej, że zbiory te służą nie tylko teatrowi, ale bardzo często udostępniane są osobom i instytucjom zainteresowanym dziejami teatru przy Litewskiej.

Do dnia 21.12.2016 cyfryzacją objęto materiały archiwalne z lat 1948-1967 dokumentujące przebieg dwudziestu sezonów artystycznych Teatru Syrena. Utrwalono tym samym teatralia związane z realizacją ponad stu spektakli, w tym między innymi programy, afisze, wycinki prasowe, zaproszenia oraz publikacje okolicznościowe. Zeskanowano ponad 2100 zdjęć i około 150 dokumentów teatralnych poświadczających działalność teatru. Szczegółowo opisano i skatalogowano materiały archiwalne tworząc rejestr cyfrowy umożliwiający bezpośredni dostęp do informacji na temat elektronicznych zbiorów teatru. Digitalizacji poddane zostały również wspomniane już najstarsze programy teatralne pochodzące z lat 1945-1947. Łącznie skatalogowano cyfrowo ok. 4000 pozycji archiwalnych.

Ponadto, utrwalono cyfrowo wybrane zdjęcia, plakaty, afisze i programy z lat 1968-2000. Ze względu na bardzo dużą liczbę materiałów i ograniczony czas, katalogowano najważniejsze wydarzenia i najbardziej znaczących artystów (6100 pozycji z archiwum Teatru Syrena).

Wśród zeskanowanych materiałów znalazły się archiwalne zdjęcia wielkich gwiazd polskiej sceny teatralnej i estradowej m.in Hanny Bielickiej, Adolfa Dymszy, Tadeusza Olszy, Kazimierza Rudzkiego, Stefani Grodzieńskiej, Stefanii Górskiej, Ireny Kwiatkowskiej, Aliny Janowskiej, Ludwika Sempolińskiego, Tadeusza Fijewskiego, Lidii Korsakówny, Jerzego Połomskiego. Oprócz sylwetek aktorów utrwalono także kształt inscenizacyjny spektakli reżyserowanych przez takich twórców jak Adam Hanuszkiewicz, Zygmunt Huebner, Jerzy Jurandot czy Kazimierz Krukowski.

Na zdjęciach uwiecznione zostały także dokonania scenografów i kostiumografów m. in. Henryka Tomaszewskiego, Eryka Lipińskiego, Romualda Nowickiego, Geny Galewskiej, Mariana Stępnia, Mikołaja Sasykina; a także choreografów takich jak Leopold Sadurski, Loda Halama, Natalia Lerska. Zdigitalizowane materiały zostały już użyte podczas koncertu z okazji 70-lecia Teatru Syrena. Były także podstawą ekspozycji w foyer towarzyszącej jubileuszowym obchodom. Są też udostępniane w łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób (osoby i instytucje zainteresowane np. starymi, pojedynczymi zdjęciami, przeglądają zbiory w formie cyfrowej, nie narażając na uszkodzenie oryginałów). Zdigitalizowane materiały ilustrowały m.in. segment tekstów poświęconych Teatrowi Syrena w magazynie „Skarpa”.

W trakcie prac nad cyfryzacją okazało się, że łączna liczba pozycji w zbiorach archiwalnych znacznie przewyższa zakładaną, więc digitalizacja będzie kontynuowana również w latach 2016-2017 z funduszy pozyskanych przez Fundację Syreny i obejmie także materiały filmowe (głownie rejestracje spektakli), zgromadzone przez teatr a przechowywane na nośnikach VHS.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_greyscale_b_w.png 250_lat_logo.png