Rezerwacja: tel. 22 10 11 616
tel. 22 10 11 616
    Zaloguj

DOSTĘPNOŚĆ

TEATR BEZ BARIER

Osoby z dysfunkcją wzroku lub słuchu

Teatr Syrena stopniowo dostosowuje swój repertuar dla potrzeb osób głuchych i niewidomych. Zapraszamy na spektakle "Plotka", "Pajęcza sieć", "Klub hipochondryków" z audiodeskrypcją i napisami oraz na musical "Hallo, Szpicbródka" z audiodeskrypcją.

Osobom niedosłyszącym proponujemy pętle indukcyjne – do wypożyczenia w kasie bezpośrednio przed spektaklem.

Widzów chcących skorzystać z audiodeskrypcji lub napisów prosimy o wcześniejszy kontakt: (adres e-mail: bilety@teatrsyrena.pl, tel. 22 10 11 613/616/630), najpóźniej na 7 dni przed terminem spektaklu.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

WEJŚCIE DO TEATRU

Do drzwi wejściowych Teatru Syrena prowadzi jeden stopień. Po prawej stronie wejścia głównego do teatru  znajduje się podjazd o wymiarach:
Długość 120 cm
Szerokość w najwęższym miejscu 100 cm
Wysokość 19 cm
Kąt nachylenia 9°
Drzwi - szerokość skrzydła 85 cm

POZIOM 0
Plan poziomu 0 i 1


Legenda:

 1. Podjazd dla wózków przed wejściem
 2. Holl
 3. Kasa biletowa
 4. Kierownik widowni
 5. Podjazd do podnośnika pionowego
 6. Podnośnik pionowy typ LD-500
 7. Foyer
 8. Platforma schodowa typ HIRO 320
 9. Wejście na widownię
 10. Schody do poziomu -1


Poziom 0 składa się z dwóch platform, pomiędzy którymi znajdują się dwie grupy schodów po 4 stopnie. Po lewej stronie znajduje się pochylnia prowadząca do podnośnika pionowego typ LD-500 o udźwigu 200 kg, który umożliwia transport wózka do najwyższej platformy poziomu 0.

    Wymiary pochylni:
    Długość 520 cm
    Szerokość w najwęższym miejscu 118 cm
    Wysokość 52 cm
    Kąt nachylenia 6°
    Wymiary platformy podnośnika pionowego 80 cm x 100 cm

Do poziomu 1 prowadzi 9 schodów. Tu znajduje się Platforma schodowa typ HIRO 320 o udźwigu 225 kg, która umożliwia transport wózka do poziomu 1. Na tym poziomie znajduje się wejście na widownię.

Wymiary Platformy schodowej 98 cm x 85 cm

WIDOWNIA

Plan widowni z miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Po obu stronach widowni znajdują się przejścia pochylne umożliwiające poruszanie się na wózku. Pierwsze i ostatnie miejsce w każdym rzędzie może być przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które pragną oglądać spektakl siedząc na fotelu teatralnym. Wówczas wózek stoi obok miejsca.  Na planie zaznaczyliśmy je obwódką w kolorze niebieskim. Osoby które chcą oglądać spektakl siedząc na wózku mogą zająć miejsca po obu stronach widowni. Na planie zaznaczyliśmy je obwódką w kolorze zielonym.

Wymiary przejścia pochylnego – prawa strona widowni

Długość pochylni 1110 cm
Szerokość w najwęższym miejscu 143 cm
Wysokość 96 cm
Kąt nachylenia 5°

Wymiary przejścia pochylnego – lewa strona widowni. Pochylnia ma dwa stopnie nachylenia i bliżej sceny jest nachylona pod większym stopniem.

 1. Początek pochylni:
  Długość pochylni 990 cm
  Szerokość w najwęższym miejscu 140 cm
  Wysokość 92 cm
  Kąt nachylenia 5,5 °
 2. Koniec pochylni
  Długość pochylni 126 cm
  Szerokość w najwęższym miejscu 140 cm
  Wysokość 22 cm
  Kąt nachylenia 10 °

POZIOM -1
Plan poziomu -1


Legenda

 1. WC dla niepełnosprawnych
 2. WC dla mężczyzn – umywalki
 3. WC dla mężczyzn – pisuary
 4. WC dla mężczyzn – toalety
 5. Pomieszczenie gospodarcze
 6. WC dla kobiet – umywalki
 7. Wc dla kobiet – toalety
 8. Szatnia
 9. Kuchnia restauracji Goodie Foodie
 10. Bar
 11. Foyer dolne
 12. Bufet dla aktorów

X - kolumny

Do poziomu 1 prowadzi 16 schodów. Tu znajduje się Platforma schodowa typ HIRO 320 o udźwigu 225 kg, która umożliwia transport wózka do poziomu -1, 0 oraz 1. Na tym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz restauracja Goodie Foodie.
Wymiary Platformy schodowej 98 cm x 85 cm

TOALETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Układ przestrzenny toalety jest prawidłowy. Poprawy wymaga wysokość muszli ustępowej która obecnie jest na poziomie 53 cm od podłogi. Pozostałe udogodnienia: podpórki, uchwyty, bidet, umywalka zainstalowane są prawidłowo.

UTRUDNIENIA

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Kasa biletowa, szatnia, bar w restauracji Goodie Foodie są zbyt wysokie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (od 102 cm do 110 cm). Pracownicy są jednak przeszkoleni i bez wezwania wychodzą do osób niepełnosprawnych.