Rezerwacja: tel. 22 10 11 616
tel. 22 10 11 616
    Zaloguj

Czarodziejska Góra

DRAMAT

Obsada

Czas trwania:
180 minut z dwiema przerwami

Adaptacja:
Tomasz Chyła, Wojciech Malajkat, Marcin Brzozowski

Przekład:
Józef Kramsztyk, Władysław Tatarkiewicz

Tytuł oryginalny:
Der Zauberberg

Autor:
Thomas Mann

Reżyseria:
Wojciech Malajkat

Premiera:
2015-02-12

współpraca reżyserska / associate director
Marcin Brzozowski

scenografia / scenography
Joanna Kuś

kostiumy / costumes
Tomasz Jacyków

muzyka / music
Grzegorz Turnau

skrzypce / violin
Joanna Konarzewska

reżyseria świateł / lighting director
Wojciech Puś

konsultacje wokalne / vocal consultations
Anna Serafińska

produkcja / production
Monika Walecka

 

ENG

The Magic Mountain is one of the most renowned novels by Thomas Mann, a masterpiece that influenced world literature and next generations of readers. It is a novel about time, development, sickness and transience. It is a work written at the end of belle époque, announcing  cataclysms which fell on Europe in the 20th century.

Wojciech Malajkat, the director of the show states: "It is said, that The Great War closed the time of the Magic Mountain and brought in the reality where an individual was just an insignificant part of a larger machine – the machine of progress, economic development and consumption and also the war machine.  I don’t agree with the statement that the time of the Magic Mountain is over, that contemporary world is not a place for discussing transience, morality and time (which used to flow and now it rushes). Due to this reason, after years of thoughts and preparations, I wanted to do my dreamed-of project, here on theatre stage – Thomas Mann’s novel. Why am I doing this? Following Mann’s words: "The most essential and natural vocation of a human being is self-development."

The project is co-funded by The Ministry of Culture and National Heritage.

The Embassy of Germany in Poland holds honorary patronage over the project.

S. Fischer GMBH, Frankfurt-am-Main, Germany has all rights to theatrical exposure.

Opis

Czarodziejska góra to najsłynniejsza powieść Tomasza Manna, arcydzieło o ogromnym wpływie na światową literaturę i kolejne pokolenia czytelników. Powieść o czasie, dojrzewaniu, chorobie, przemijaniu. Dzieło wieńczące belle époque, wieszczące kataklizmy, które spadły na Europę w XX w.

Wojciech Malajkat, reżyser przedstawienia: „Mówią, że Wielka Wojna stanowiła koniec czasu Czarodziejskiej góry i początek rzeczywistości, w której jednostka stawała się mało znaczącym trybem w ogromnej maszynie - postępu, rozwoju gospodarczego, konsumpcji. Ale także w maszynie wojennej.

Nie zgadzam się z tym, że czas Czarodziejskiej góry przeminął; że współczesność to nie miejsce na rozważania o przemijaniu, moralności i czasie (który kiedyś płynął, a teraz pędzi). Również z tego powodu chciałbym po wielu latach przemyśleń i przygotowań zrealizować na deskach teatru mój wymarzony projekt—inscenizację powieści Tomasza Manna. Dlaczego to robię? Odpowiadając słowami Manna: Najistotniejszym i naturalnym powołaniem człowieka jest jego doskonalenie się.”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronem honorowym spektaklu jest Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Posiadaczem praw do wystawienia teatralnego jest S. Fischer GMBH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Video

Czarodziejska Góra - Zwiastun spektaklu

Opinie

 • Im bardziej jesteśmy w Berghofie, siedzimy na tej górze, tym mocniej wszystkie sensy do nas docierają. Myślę, że to, ważny, refleksyjny tekst o nas samych: o tym, co nas czeka, kim jesteśmy i czego w życiu potrzebujemy.

  Piotr Gruszkowski
  Metro Warszawa

 • The more we are in Berghof, sitting on this mountain, the stronger all meanings appeal to us. I think it is an important, reflective text about ourselves: about what is still ahead, who we are and what we expect from life.

  Piotr Gruszkowski
  Metro Warszawa

Partnerzy

 • http://www.mkidn.gov.pl/
 • http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/pl/Startseite.html
 • http://www.poczta-polska.pl/
 • http://www.bmw-bawariamotors.pl/
 • http://mistrzowiekodowania.pl/
 • http://www.maccosmetics.pl/
 • http://www.sorella.sklep.pl/regulamin_s_12.html
 • http://www.kazar.com/pl/pl
 • http://www.lewanowicz.com/
Czas trwania:
180 minut z dwiema przerwami

Adaptacja:
Tomasz Chyła, Wojciech Malajkat, Marcin Brzozowski

Przekład:
Józef Kramsztyk, Władysław Tatarkiewicz

Tytuł oryginalny:
Der Zauberberg

Autor:
Thomas Mann

Reżyseria:
Wojciech Malajkat

Premiera:
2015-02-12

współpraca reżyserska / associate director
Marcin Brzozowski

scenografia / scenography
Joanna Kuś

kostiumy / costumes
Tomasz Jacyków

muzyka / music
Grzegorz Turnau

skrzypce / violin
Joanna Konarzewska

reżyseria świateł / lighting director
Wojciech Puś

konsultacje wokalne / vocal consultations
Anna Serafińska

produkcja / production
Monika Walecka

 

ENG

The Magic Mountain is one of the most renowned novels by Thomas Mann, a masterpiece that influenced world literature and next generations of readers. It is a novel about time, development, sickness and transience. It is a work written at the end of belle époque, announcing  cataclysms which fell on Europe in the 20th century.

Wojciech Malajkat, the director of the show states: "It is said, that The Great War closed the time of the Magic Mountain and brought in the reality where an individual was just an insignificant part of a larger machine – the machine of progress, economic development and consumption and also the war machine.  I don’t agree with the statement that the time of the Magic Mountain is over, that contemporary world is not a place for discussing transience, morality and time (which used to flow and now it rushes). Due to this reason, after years of thoughts and preparations, I wanted to do my dreamed-of project, here on theatre stage – Thomas Mann’s novel. Why am I doing this? Following Mann’s words: "The most essential and natural vocation of a human being is self-development."

The project is co-funded by The Ministry of Culture and National Heritage.

The Embassy of Germany in Poland holds honorary patronage over the project.

S. Fischer GMBH, Frankfurt-am-Main, Germany has all rights to theatrical exposure.