Rezerwacja: tel. 22 10 11 616
tel. 22 10 11 616
    Zaloguj

WYDARZENIA BEZ BARIER

TEATR BEZ BARIER

Dotychczas udało nam się zrealizować następujące wydarzenia Bez Barier:

 • 21 października 2012 roku zrealizowaliśmy spektakl „Plotka” z audiodeskrypcją we współpracy z Fundacją Poza Ciszą i Ciemnością.
 • 26 kwietnia 2013 roku odbyła się wizja lokalna, mająca na celu ocenę warunków i dostępności budynku Teatru Syrena dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli: projektant dostępności Kamil Kowalski, architekt SARP Krzysztof Chwalibóg, konsultant dostępności dla osób z dysfunkcjami słuchu Maciej Kasperkowiak, konsultant dostępności dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu Anna Żórawska. W wyniku spotkania powstał raport z audytu dostępności Teatru Syrena wraz z wytycznymi dotyczącymi zmian poprawiających przystosowanie dla różnego typu niepełnosprawności.
 • 20 i 21 maja 2013 roku zrealizowaliśmy we współpracy z Fundacją Poza Ciszą i Ciemnością spektakl „Klub hipochondryków” z audiodeskrypcją i napisami.
 • 7 września 2013 odbył się kolejny audyt z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową. W wyniku spotkania na terenie teatru zrealizowane zostały zmiany usprawniające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Poprawiono również wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • 2 listopada 2013 roku Teatr Syrena we współpracy z Fundacją Kultura Bez Barier uczestniczył w Warszawskim Tygodniu Kultury Bez Barier. W ramach akcji zorganizowaliśmy pierwsze warsztaty taneczne dla osób głuchych.
 • W listopadzie 2013 roku Fundacja Kultury Bez Barier przeprowadziła szkolenie pracowników biura, obsługi widowni, ochrony oraz restauracji Goodie Foodie w zakresie pomocy i obsługi osób niepełnosprawnych.
 • W dniach 26 września-6 października 2014 roku Teatr Syrena był koordynatorem II Warszawskiego Tygodnia Kultury Bez Barier.
 • Jesienią, podczas remontu toalet w dolnym foyer, dostosowano jedną z toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • 15 grudnia 2014 r. odbyły się w Syrenie warsztaty dla dzieci głuchych i niedosłyszących przygotowujące do odbioru spektaklu "Hallo Szpicbródka".
 • 18 grudnia 2014 roku odbył się pokaz musicalu "Hallo Szpicbródka" z audiodeskrypcją.
 • W styczniu 2015 roku, dzięki wsparciu Biura Kultury m. st. Warszawy, zakupiliśmy sprzęt do audiodeskrypcji i wzmocnienia dźwięku - dla osób niewidomych i niedosłyszących.
 • 20 lutego 2015 roku odbył się pokaz spektaklu "Pajęcza sieć" z napisami i audiodeskrypcją.
 • 12 kwietnia 2015 roku odbył się pokaz spektaklu "Kariera Nikodema Dyzmy" z napisami i audiodeskrypcją.
 • W sierpniu 2015 roku Teatr Syrena otrzymał grant w konkursie "Kultura Interwencje" Narodowego Centrum Kultury, dzięki któremu do końca 2015 r. może dostosować cały repertuar do potrzeb osób niewidomych i głuchych.
 • 29 września 2015 roku w ramach III Tygodnia Kultury Bez Barier odbył się pokaz "Dzieci z Bullerbyn" z audiodeskrypcją.
 • 15 listopada 2015 roku Teatr zakończył dostosowywanie repertuaru dla osób głuchych i niewidomych, dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury (program "Kultura Interwencje 2015").

Teatr Syrena jest również w trakcie działań mających na celu zdobycie środków finansowych umożliwiających pełną realizację zmian zawartych w raporcie z audytu dostępności Teatru Syrena przygotowanych przez projektanta dostępności Kamila Kowalskiego.

 Priorytetowe plany modernizacyjne Teatru Syrena:

 1. Sala teatralna:
  a) montaż pętli indukcyjnej, przez która nadawany byłby dźwięk ze sceny bezpośrednio do aparatów słuchowych zgodnie z normą IEC 60118-4:2006 (dla osób z dysfunkcją słuchową);
 2. Usprawnienia komunikacji wewnętrznej:
  a) wykonanie poręczy z drugiej strony pochylni prowadzącej do podnośnika (dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
  b) instalacja pasów bąbli wzdłuż stopni prowadzących na poszczególne poziomy teatru (dla osób z dysfunkcją wzroku);
  c) przedłużenie poręczy na całą długość biegu schodów prowadzących na poziom -1 (dla osób z niepełnosprawnością ruchową i z dysfunkcją wzroku);
  d) montaż poręczy z obu stron schodów znajdujących się pomiędzy poziomami holu głównego (dla osób z niepełnosprawnością ruchową i z dysfunkcją wzroku).
 3. Usprawnienia dotyczące kasy teatru:
  a) instalacja pętli indukcyjnej stanowiskowej w kasie (dla osób z dysfunkcją słuchu);
 4. Usprawnienia wejścia do obiektu teatru:
  a) przebudowa pochylni tak, by kąt nachylenia był mniejszy (dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
  b) montaż poręczy wzdłuż pochylni (dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
  c) instalacja poręczy przynajmniej z jednej strony stopnia prowadzącego do wejścia (dla osób z niepełnosprawnością ruchową i z dysfunkcją wzroku);
  d) instalacja kontrastowych pasów wzdłuż krawędzi stopnia prowadzącego do wejścia (dla osób z dysfunkcją wzroku).
 5. Usprawnienia toalet damskich i męskich:
  a) Dostosowanie przynajmniej jednej muszli ustępowej, pisuaru, umywalki, włączników światła, lustra w każdej toalecie do wzrostu dzieci i osób niskich (dla osób z innymi niepełnosprawnościami lub potrzebami np. dzieci).