Program zajęć obejmuje elementarne ćwiczenia stretchingowe (z rozciągania), dopasowane do fizycznej kondycji uczestników. Warsztaty przygotowują ciało do podstaw tańca jazzowego, poprawiają elastyczność mięśni i ścięgien, zwiększają zakres stawów oraz poprawiają ogólną kondycję. Podczas zajęć trenujemy także prawidłowe oddychanie oraz poprawną postawę. Uczestnicy wykonują zadania indywidualne i w parach. Nie zabraknie także elementów jogi.

Foto: Łukasz Żuławik (x2)