Musical o Irze Aldridge’u – pierwszym wielkim czarnym aktorze, znanym w całym świecie. Akcja spektaklu toczy się w połowie XIX wieku, w dobie chwiejących się w Europie autorytarnych rządów i buzujących ruchów rewolucyjnych i narodowowyzwoleńczych. Wystarczy iskra, by doprowadzić do ogólnoeuropejskiego wybuchu. Czy wznieci ją Aldridge, rozpalający serca widzów szekspirowskimi rolami? Czy jego występy to część spisku? Czy Szekspir i teatr mogą zmienić świat? I czy światowa rewolucja zacznie się w przemysłowej Łodzi? Musical łączyć cechy historyczno-politycznego thrillera, kryminału i bohaterskiego eposu, to opowieść o miłości, zazdrości, buncie, a przede wszystkim – o teatrze i aktorach.