Jak rozwijać musicalową pasję? Na co zwracać uwagę podczas oglądania spektakli? Czy wystarczy tylko zaśpiewać, czy trzeba też zagrać? A co z rekwizytami i scenicznym światłem? Jak oglądać musical, aby dobrze go ocenić? Na wszystkie te pytania odpowiadamy podczas warsztatów dziennikarskich z pisania i mówienia o musicalu. Dwudniowe zajęcia poszerzają musicalowe horyzonty – analizujemy teatralne dzieło tak, aby spoglądać na nie w szerszym kontekście. Rozmawiamy (przede wszystkim krytycznie) o stanie polskiego musicalu. Szukamy inspiracji w tym, co dzieje się w innych dziedzinach kultury; uczymy się łączyć historię z teraźniejszością, czytać symbole i dostrzegać tylko pozornie ukryte przekazy. Spoglądamy na polskie media piszące o musicalu, na ich teksty, recenzje i wywiady. A przede wszystkim – szukamy inspiracji, wiedzy i kontekstów, które pozwolą spoglądać na musical w nowy sposób.

Program (bloki tematyczne):

  • Musical, pasja, pisanie
  • Jak mówić o musicalu? Jak mówią inni?
  • Sesja pytań i odpowiedzi – spotkanie z twórcami wybranego musicalu
  • Wspólne oglądanie wybranego musicalu
  • Burza mózgów – co zobaczyłam/łem, co przeżyłam/łem?
  • Praca nad recenzją spektaklu
  • Analiza tekstów
  • Co dalej z musicalem?
Foto: Joanna Biesiaga (x2)