Dyrekcja Teatru Syrena zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru i obsady.