W oparciu o światowy dorobek musicalu, a także tradycję własną i miasta Warszawy, budujemy żywy, nowoczesny i zaangażowany społecznie teatr muzyczny. Chcemy być miejscem przyjaznym dla widzów i ewoluować zgodnie z ich potrzebami. Prowadzimy nie tylko działalność artystyczną, ale także edukacyjną. Popularyzujemy wiedzę na temat gatunku w formule Warszawskiego Centrum Musicalu oraz stymulujemy rozwój musicalu polskiego.

Misja Teatru Syrena