Zajęcia na poziomie podstawowym. To oferta dla pasjonatów musicalu, którzy chcą się sprawdzić na scenie. Warsztaty są podzielone na cztery bloki: wymowa i dykcja, emisja głosu, podstawy gry aktorskiej oraz podstawowe techniki taneczne (w tym praca nad grupową choreografią). Pracujemy indywidualnie oraz w grupach. W ostatnim dniu warsztatów uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować nabyte umiejętności w ramach wewnętrznego pokazu finałowego.

Program:

  • Emisja głosu i intonacja (ćwiczenia praktyczne przy instrumencie)
  • Interpretacja tekstu (monolog aktorski i/lub piosenka)
  • Elementarne zadania aktorskie (w tym improwizacja)
  • Artykulacja sceniczna (dykcja)
  • Praca z oddechem
  • Praca nad lękiem przed wystąpieniami publicznymi (techniki rozluźniające)
  • Praca z mikrofonem i rekwizytem
  • Praca z ciałem (rozciąganie, improwizacje taneczne, praca z partnerem, plastyka ruchu scenicznego)
  • Nauka zbiorowej choreografii
  • Rozwijanie temperamentu scenicznego
Zdjęcie: Joanna Biesiaga (x2)
Warsztaty musicalowe dla dorosłych