Dyrekcja Teatru Syrena zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i zmiany obsad poszczególnych spektakli.