Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Produkcja scenografii do spektaklu „Heathers” Teatru Syrena

14.05.2024

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Naprawa poszycia dachowego na budynkach

14.03.2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

19.01.2024

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Syrena zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług cateringowych związanych z obsługą widzów Teatru Syrena

8.01.2024

OBSŁUGA OŚWIETLENIOWA SPEKTAKLI ORAZ PRÓB DLA TEATRU SYRENA (ZP/TS/3/K/2023) – zamówienie kulturalne

27.11.2023

27.11.2023
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Obsługa oświetleniowa spektakli oraz prób dla Teatru Syrena (Postępowanie ZP/TS/3/K/2023)

05.12.2023

Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu ZP/TS/3/K/2023

08.12.2023 r.

Zamawiający zamieszcza powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/TS/3/K/2023

12.12.2023 r.

Zamawiający zamieszcza informację o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP/TS/3/K/2023

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu akustycznego stanowiącego wyposażenie sceny Bistro Syrena

25.10.2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Naprawa poszycia dachowego na budynkach Teatru Syrena

6.10.2023

Obsługa charakteryzatorska na potrzeby prób i spektakli
w Teatrze Syrena (ZP/TS/2/K/2023) – zamówienie kulturalne

22.06.2023

22.06.2023 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Obsługa charakteryzatorska na potrzeby prób i spektakli w Teatrze Syrena (Postępowanie ZP/TS/2/K/2023).

28.06.2023 r.

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu ZP/TS/2/K/2023.

30.06.2023 r.

Zamawiający zamieszcza powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/TS/2/K/2023.

3.07.2023 r.

Zamawiający zamieszcza informacje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP/TS/2/K/2023

Sprzątanie i utrzymywanie czystości w Teatrze Syrena

29.05.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w obiekcie Teatru Syrena mieszczącego się w Warszawie przy ul. Litewskiej 3 oraz terenów zewnętrznych wokół Teatru, wraz z dostawą niezbędnych narzędzi, maszyn, środków do utrzymania czystości oraz środków higieny sanitarnej. Wykonywanie usług sprzątania będzie się odbywało w systemie ciągłym 7 dni w tygodniu (zarówno w dni robocze jak i w dni ustawowo wolne od pracy i dni świąteczne), zgodnie z zapotrzebowaniem Teatru wynikającym z repertuaru i planu pracy Teatru.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b227e2d1-fae0-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-b227e2d1-fae0-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można przeglądać pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b227e2d1-fae0-11ed-9355-06954b8c6cb9

Konkurs najem powierzchni bistro

20.02.2023

06.03.2023
Teatr Syrena informuje, że w związku z prowadzonym konkursem na najem powierzchni części foyer z przeznaczeniem na prowadzanie bufetu teatralnego i bistro, ofertę złożyła jedna firma (Fundacja Syreny). Komisja konkursowa nie stwierdziła braków w złożonej ofercie. Teatr Syrena zawarł umowę najmu powierzchni z Fundacją Syreny.

Zapytanie ofertowe dotyczące produkcji oraz wymiany okotarowania sceny

14.02.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

25.01.2023

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Syrena zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Zapewnienie ochrony osób i mienia w budynku Teatru Syrena (ZP/TS/3/2022)

07.12.2022

Obsługa oświetleniowa spektakli oraz prób dla Teatru Syrena (ZP/TS/4/K/2022) – zamówienie kulturalne

22.11.2022

Teatr Syrena działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż ma zamiar udzielić zamówienia w postępowaniu pod nazwą:
OBSŁUGA OŚWIETLENIOWA SPEKTAKLI ORAZ PRÓB DLA TEATRU SYRENA

W przedmiocie:
Obsługi urządzeń oświetleniowych niezbędnych do wystawiania spektakli i przeprowadzania prób, a także innych wydarzeń artystycznych (repertuarowych i pozarepertuarowych), zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i poza nią, a także wykonywanie prac technicznych podczas montaży oświetlenia realizowanych w siedzibie Zamawiającego oraz poza siedzibą Zamawiającego.

Powyższe zamówienie będzie realizowane w procedurze konkurencyjnej w postępowaniu otwartym.

W załączeniu szczegółowy dokument określający warunki zamówienia.

30.11.2022 r.
Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu ZP/TS/4/K/2022

01.12.2022 r.
Zamawiający zamieszcza powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/TS/4/K/2022

09.12.2022 r.
Zamawiający zamieszcza informację o udzielonym zamówieniu w postępowaniu ZP/TS/4/K/2022

Obsługa widowni, szatni oraz prowadzenie sprzedaży gadżetów podczas spektakli w Teatrze Syrena (ZP/TS/1/K/2022) – zamówienie kulturalne

14.06.2022

Teatr Syrena działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, iż ma zamiar udzielić zamówienia w postępowaniu pod nazwą:

OBSŁUGA WIDOWNI, SZATNI ORAZ PROWADZENIE SPRZEDAŻY GADŻETÓW PODCZAS SPEKTAKLI W TEATRZE SYRENA

W przedmiocie:

Obsługa widowni, szatni oraz prowadzenie sprzedaży programów teatralnych, płyt i gadżetów podczas organizowanych w Teatrze Syrena spektakli, koncertów, pokazów przedpremierowych, prób (w tym prób medialnych) oraz konferencji (w tym konferencji prasowych).

Powyższe zamówienie będzie realizowane w procedurze konkurencyjnej w postępowaniu otwartym.

W załączeniu szczegółowy dokument określający warunki zamówienia

Sprzątanie i utrzymywanie czystości w Teatrze Syrena (ZP/TS/2/2022)

10.06.2022

Sprzątanie i utrzymywanie czystości w Teatrze Syrena (ZP/TS/1/2022)

12.04.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

25.01.2022

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, Teatr Syrena zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022