„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” i „Kulturalny przedszkolak” to programy zajęć dodatkowych dla szkół i przedszkoli. Dofinansowane są przez m. st. Warszawa (50 zł w skali roku na każdego ucznia i przedszkolaka zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy).

Jaki jest cel projektu?

Projekt daje uczniom i przedszkolakom możliwość uczestniczenia w kulturze i sporcie w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja projektu pozwala na równy dostęp młodych warszawiaków do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia.

Kto decyduje o przyznanych środkach?

O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz z wychowawcami poszczególnych klas. Pozwala to na wykorzystanie finansowania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami kulturalnymi, sportowymi i naukowymi uczniów konkretnej szkoły, klasy, grupy.

Spektakle Teatru Syrena, które polecamy grupom szkolnym

Dla uczniów klas 1-5:

Dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół średnich:

Szczegółowych informacji o tym, jak skorzystać w Teatrze Syrena z programów „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” i „Kulturalny przedszkolak” udzielają pracownicy działu sprzedaży:

bilety@teatrsyrena.pl

tel. 22 10 11 613
tel. 22 10 11 613

Znak promocyjny Warszawy
Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” i „Kulturalny przedszkolak” odbywa się dzięki wsparciu finansowemu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy