Absolwentka PPSWA im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Od 2023 r. związana z Teatrem Polskim we Wrocławiu, a także członkini Chóru Music Everywhere. Występowała na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni w spektaklach „Skrzypek na dachu”, „Chłopi”, „Mistrz i Małgorzata”, „Kiedyś na wyspie” oraz „Gruski Pospodały”. Uczy śpiewu najmłodszych.