Czwórka przyjaciół odbywa podróż po świecie ekologii i swojej nieograniczonej wyobraźni. Bohaterom przyjdzie się zmierzyć z elektropotworem. Czy go pokonają? A może to Elektrośmieć zawładnie planetą?

Przedstawienie powstało dla ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A i jest częścią prowadzonych przez firmę działań edukacyjnych w temacie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Spektakl wpisuje się w proekologiczne działania Teatru Syrena i edukuje najmłodszych w zakresie recyklingu.

Przedstawienie zostało wyprodukowane w oparciu o materiały z recyklingu i elementy wykorzystane wcześniej w innych spektaklach (m.in. fragmenty scenografii i rekwizyty z odzysku). Twórcy dziękują reżyserowi Krzysztofowi Jaślarowi oraz scenografce Joannie Marii Kuś za zgodę na wykorzystanie fragmentu dekoracji spektaklu „Dzieci z Bullerbyn”, dzięki czemu produkcja była jeszcze bardziej ekologiczna.