Oferujemy sześć różnych tematów lekcji teatralnych dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. Poziom zajęć dostosowujemy do wieku i potrzeb odbiorców. Nasze lekcje nie tylko wprowadzają do świata teatru i poszerzają wiedzę na jego temat, ale także rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie u dzieci, uczą prawidłowej artykulacji i emisji głosu, pomagają rozwijać ekspresję ruchową. Każda z lekcji trwa 120 minut.

Możliwe tematy lekcji:

  1. Warsztat małego aktora – lekcja rozpoczyna się od oprowadzania po teatrze, uczestnicy odwiedzają niedostępne na co dzień dla widzów pracownie (m.in. charakteryzacji), magazyny kostiumów i rekwizytów, garderoby aktorów czy zaplecze sceny. W drugiej części zapoznają się z elementarnymi zadaniami aktorskimi, takimi jak wyrażanie emocji bez słów, pracują też nad ekspresją ciała i prawidłową emisją głosu, dobrą słyszalnością i dykcją. Uczymy rozgrzewek głosowych, które aktorzy stosują przed wyjściem na scenę.
  2. Lekcja teatralna w języku angielskim – program łączy wprowadzenie do elementarnych zadań aktorskich z komunikacją w języku angielskim. Lekcja ma podobny przebieg jak „Warsztat małego aktora” (ale w jej skład nie wchodzi oprowadzanie po teatrze). Zajęcia prowadzą aktorzy, którzy są także lektorami języka angielskiego, a poziom zaawansowania językowego jest dopasowywany do potrzeb grupy.
  3. Kultura żywego słowa – lekcja obejmuje pracę nad ekspresją ciała w rytm muzyki, ćwiczenia oddechowe, elementarne zabawy dykcyjne, zabawy onomatopeiczne oraz pracę nad etiudą aktorską. Uczestnicy dowiedzą się, jak działa głos, jak go prawidłowo emitować i modulować.
  4. Kostium i postać – kostium to jedno z najważniejszych narzędzi aktora w procesie budowania roli. Prowadzący lekcję kostiumograf opowie o tajnikach swojej pracy; wyjaśni, jak projektuje się kostiumy historyczne, a jak współczesne; przedstawi cały proces powstawania teatralnego kostiumu – od lektury scenariusza spektaklu, przez pierwsze szkice, wizytę w pracowniach krawieckich, przymiarki, aż do premiery przedstawienia. Uczestnicy stworzą elementy własnego teatralnego kostiumu.
  5. Lalka w teatrze – wprowadzenie do teatru lalkowego. Lekcja obejmuje przedstawienie rodzajów wykorzystywanych lalek (m.in. kukiełek, pacynek, marionetek, mapetów), tłumaczy sposób ich animacji przez aktora-lalkarza (np. ukrytego za parawanem lub występującego z lalką na scenie). Uczestnicy własnoręcznie wykonają proste kukły i nauczą się je animować. Program lekcji obejmuje również sposoby modulacji głosu i zabawy nim – w pracy lalkarza to istotny element aktorskiego warsztatu.
  6. Taniec w teatrze – pokazujemy rozmaite rodzaje tańca wykorzystywane w teatrze, uczymy podstawowych kroków tańców ludowych oraz krótkiego układu, tłumacząc przy okazji, jak powstaje choreografia teatralna. Lekcja obejmuje także pracę z ciałem i wyrażanie ruchem różnych gatunków muzycznych oraz podstawowe elementy modern jazzu.