Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie. Oprócz pracy w teatrze, komponuje, pisze teksty i wykonuje swój autorski muzyczny materiał – zadebiutowała piosenkami „Wiej wietrze” oraz „Szron”. W Syrenie można ją zobaczyć w spektaklach „Next to normal” oraz „Bitwa o tron”. Współpracuje także z Teatrem Narodowym w Warszawie, Teatrem Variété w Krakowie, Operą Krakowską oraz Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku.